Hívjon minket: 8-555-555

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő neve:  Tele 5 Taxi Hungary Kft.

2. Az adatkezelő címe:  1152 Budapest, Telek u. 7-9.

3. Az adatkezelő elérhetőségei:

E-mail :   info@tele5taxi.hu

Telefonszám: +36-1-8-555-555

4. Az adatkezelés megnevezése:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

5. A kezelt adatok:

  • Az on-line / mobil alkalmazáson keresztül leadott rendeléshez szükséges regisztrációnál kötelezően megadott adatok: Név, Telefonszám vagy E-mail cím
  • A telefonon történő taxi rendelés során kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott adatok: megrendelő neve, céges rendelés esetén cégnév, megrendelő telefonszáma. A megrendeléshez megadott minden cím és naptári adatok
  • A felhasználó önkéntes tevékenysége által megadott profiladatok.
  • A telefonon történt taxi rendelés rögzített hanganyaga.

6. Az adatkezelés célja:

  • A regisztráció során megadott adatok felhasználásának célja, a felhasználó azonosítása, jogosultságainak ellenőrzése, kezelése.
  • A taxi rendelés során megadott adatok felhasználásának célja, hogy a megrendelő által megadott időben és helyen, a pontos taxi szolgáltatást biztosítsuk. Ezen adatokat az adatkezelő, a saját zárt rendszerében tárolja.
  • A profiladatként megadott adatok felhasználásának célja, a felhasználó kényelmének biztosítása. Ezen adatok körében, a taxi szolgáltatáshoz tartozó utazási szokásokkal kapcsolatos adatokat statisztikai célokra is felhasználjuk, mely statisztika az adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítására szolgálnak. Személyes adatokat harmadik személyeknek/félnek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
  • A vonatkozó jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése.

7. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott fuvaradatokat a Főváros Önkormányzatának 31/2013.sz. taxi rendelete, valamint a Kormány 176/2015. (VII.07-e) Korm. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló rendelete 16.§ 3) bekezdésének rendelkezése alapján, a Tele 5 Taxi Hungary Kft. az adatokat legalább 3 hónap időtartamig őrzi meg.

A felhasználó által kezdeményezett regisztrációjának, vagy taxi rendelési adatainak törlése során, az adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül törli a felhasználóhoz kapcsolódó összes olyan adatot, mely a weboldal használatához szükséges.

8. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A megrendelő a módosítás hatálybalépését követő taxi megrendelésével elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

9. Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

A Tele 5 Taxi Hungary Kft. a megadott adatokat a taxi szolgáltatással kapcsolatos marketing célra felhasználhatja. A rendeléskor megadott elérhetőségeken tájékoztatást küldhet a megrendelőnek újdonságokról, fejlesztésekről, akciókról.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át.

A Tele 5 Taxi Hungary Kft. a taxi rendeléskor történő telefonbeszélgetéseket az illetékes önkormányzat, valamint a Kormány 176/2015 számú rendeletében szereplő rendeleti kötelezettsége alapján rögzíti és tárolja. Erről szóló tájékoztatásnak a Tele 5 Taxi Hungary  Kft. ezen tájékoztató szöveg nyilvános közzétételével az információs önrendelkezési jogról  és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (3) bekezdése szerint tesz eleget.

10. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse munkatársainkat az  info@tele5taxi.hu e-mail címen.

Budapest 2015. szeptember