Tel.: 5-555-555

Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő neve:  Tele 5 Taxi Hungary Kft.

2. Az adatkezelő címe:  1152 Budapest, Telek u. 7-9.

3. Az adatkezelő elérhetőségei:

E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefonszám: +36-1-8-555-555

4. Az adatkezelés megnevezése:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

5. A kezelt adatok:

  • Az on-line / mobil alkalmazáson keresztül leadott rendeléshez szükséges regisztrációnál kötelezően megadott adatok: Név, Telefonszám vagy E-mail cím
  • A telefonon történő taxi rendelés során kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott adatok: megrendelő neve, céges rendelés esetén cégnév, megrendelő telefonszáma. A megrendeléshez megadott minden cím és naptári adatok
  • A felhasználó önkéntes tevékenysége által megadott profiladatok.
  • A telefonon történt taxi rendelés rögzített hanganyaga.

6. Az adatkezelés célja:

  • A regisztráció során megadott adatok felhasználásának célja, a felhasználó azonosítása, jogosultságainak ellenőrzése, kezelése.
  • A taxi rendelés során megadott adatok felhasználásának célja, hogy a megrendelő által megadott időben és helyen, a pontos taxi szolgáltatást biztosítsuk. Ezen adatokat az adatkezelő, a saját zárt rendszerében tárolja.
  • A profiladatként megadott adatok felhasználásának célja, a felhasználó kényelmének biztosítása. Ezen adatok körében, a taxi szolgáltatáshoz tartozó utazási szokásokkal kapcsolatos adatokat statisztikai célokra is felhasználjuk, mely statisztika az adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítására szolgálnak. Személyes adatokat harmadik személyeknek/félnek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
  • A vonatkozó jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése.

7. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott fuvaradatokat a Főváros Önkormányzatának 31/2013.sz. taxi rendelete, valamint a Kormány 176/2015. (VII.07-e) Korm. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló rendelete 16.§ 3) bekezdésének rendelkezése alapján, a Tele 5 Taxi Hungary Kft. az adatokat legalább 3 hónap időtartamig őrzi meg. 

A felhasználó által kezdeményezett regisztrációjának, vagy taxi rendelési adatainak törlése során, az adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül törli a felhasználóhoz kapcsolódó összes olyan adatot, mely a weboldal használatához szükséges.

8. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A megrendelő a módosítás hatálybalépését követő taxi megrendelésével elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

9. Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

A Tele 5 Taxi Hungary Kft. a megadott adatokat a taxi szolgáltatással kapcsolatos marketing célra felhasználhatja. A rendeléskor megadott elérhetőségeken tájékoztatást küldhet a megrendelőnek újdonságokról, fejlesztésekről, akciókról.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át.

A Tele 5 Taxi Hungary Kft. a taxi rendeléskor történő telefonbeszélgetéseket az illetékes önkormányzat, valamint a Kormány 176/2015 számú rendeletében szereplő rendeleti kötelezettsége alapján rögzíti és tárolja. Erről szóló tájékoztatásnak a Tele 5 Taxi Hungary  Kft. ezen tájékoztató szöveg nyilvános közzétételével az információs önrendelkezési jogról  és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (3) bekezdése szerint tesz eleget.

10. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse munkatársainkat az  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  e-mail címen.

Budapest 2015. szeptember